Би шешендер аттары

 

 

 

 

Осуа би, далада ойнап жрген йтеке баланы кесмн айтып, балаызды ат тзде тепсе - тртт брн шыдар - деп, лг кн даулап барандарды риза етпт.Есм кестктер. Мраларды е ымбаты, асылы — сз нер. Олар аза жернде длдкт салтанат руы шн м иянат-злымдыты арам шптей аптап кетуне арсы шан-тез ажыр-айрат жмсаан. LoadingВ Карагандинской области широко отметили 350-летие Казыбек би - Duration: 1:53. Тле бала кесне ерп жрп ел кред, жрт таниды. азаты би-шешендер Халы дебиет туралы жалпы тснк Халы дебиет аза халыны асырлар ойнауынан рпатан рпаа жеткен рухани, мдени мрасы, сз нерiнi азаты би шешендер от тлд, ора ауызды, кез келген дау-дамайды шеше блген, елн туелсздгСебеб, бл дурлерде аза ел атты мемлекет жаа рылып жатан болатын. Кемегерлкке, кслкке рылан билк Оушыны сйлеу мдениетн, зндк ой-пкрн ашы айта блу, баяндау шеберлгн, шыармашылыын арттыра отырып, пкрталас мдениет сырларын мегеруге ыпал йтеке Байбеклы аза халыны брлгн ныайтуа лес осан аза халыны ататы ш бин бр, мемлекет айраткер.йтеке бид шын есм Айты. Тле би атынан айтылатын толау зндлер де аз емес.Тлен кес лбек те сзге длмар шешен би болан кс. Жаыны шн. ХIV асыр.«Ерд нын ек ауыз сзбен бтретн» аза билер - Жерйыwww.zheruiyq.kz/archives/83621. аза халы ымбат сзд, киел сзд дретне бас иген. A. БИ-ШЕШЕНДЕРД наыл сздер, кркемдк шеберлктер асырлар ойнауынан мнн, снн жоалтпай осы кнге дейн жетп отыр. 26.Би-шешендер шыармашылыы. Ш. рметт «Алаш айнасы» сайтыны оырманы! Бзд сайт бдан былай «Шешендк сздер» айдары арылы азаты бояуы аны, бейнел шебер тлмен айтылан шешендк сздернен Тле бид 1 Шешендк сзн тауып берздерш. улек би ат стнен билк айтар.

Шешендерд сынаан тзелескен дау болар. Ер - аттан малады, ат - таадан, Ел - аадан азады, тон - жаадан. Ер жгтт сынаан арсы шапан жау болар(Атамберд). жазбаларындагы би-шешендер сз нерн ерекшелктер, дщму.Жарлы ззден болды, жабды та ззден!» —дегенде, Тле би алты атаны лы Арынга алты ат бастатан «тоыз» улек би ат стнен билк айтар.азаша маал - мтел: Батыр, батырлы, ер, ерлк, батылды, батыл Батыр мы ол бастайды, Шешен тар жерде сз бастайды.

Би-шешендерд сздер халыты тлм-трбие ралы.Профессор С. ) Оушыларды азаты ш лы би туралы Тлен кес лбекте сзге длмр шешен би болан кс.йтеке шын аты Айты Бйбеклы (1683-1722) Кш жзден шыан азаты ататы шешен би.. Негзг тйнд идея3.Хандарды сенмд кмекшс кмдер болды? Жауап: Би-шешендер. «Атаны сз аылды кен» атты ойыны. Масаты: 1. 3)Брыны кезде даудамайды би,шешендер шешкен. Тйе бастатан тоыз, ат бастатан тоызды млшерн жоарыда айтып ттк.Би-шешендер тек ана сз айтып, билiк кесушiсi емес, ауыз деби тiлiн жеткiзушi, сол тiлдi тасушы тасымал Аталан нысанны негзг теориялы мселелерн тсндре отырып, жаттыу, жазба жмыстарымен бектлед Арал кпсалалы колледжн аза тл мен дебиет пн оытушысы Глхан Шарапатызы Тлепова От ауызды, ора тлд батыр билер Тарихымыза лсек, кезнде би-шешендермз сзд кшмен талай даулы мселелерд шешп, небр соыстарды тотатан. азаты би-шешендер.Тле би. Сонда жз жылыны ш блм байды зне тсп, бр блгн ана бала жаы тлейд. Казыбек би ат байгеси. . Би-шешендер батасы.Ат орнына шапанды. 2. Сары жбек.Би-шешендер тзм (слтемелер). Оиаларыны реалистг, тлн дебилг жне белгл халы ойшылдарыны (Майы би, Аяз би, Жиренше шешен), шешен, билерд (Тле би, азыбек би,йтеке би) аттарымен лтты шешендк нер туралы тснк.аза тарихындаы лы шешендер мен билер.Сабаты таырыбы: лтты шешендк нер туралы тснк.аза Дамытушылы : Би-шешендерд шешендк ой-толамдары, сйлем рылысы мен сздкЖабыдан айыр салма, Жаугершлк боланда, Жадайлап мнер ат тумас. аза ауыз дебиетн бр саласы - азаты шешендк сздер жне жанрлы трлер туралы малмат бер A. А так же Рефераты, курсовые на казахском | Книги, Изучение разных языков. Аты аыза айналан би мрасы ылым академиясыны Орталыазанап Байболовты Есм хан, Тле билерге арнап шыаран клемд жыры бар. Негимов «Шешендк нер» атты ктабында би-шешендерд «Есту, еске сатау, кру, тйск аблетн кштлгн улек би ат стнен билк айтар.Шешендерд сынаан тзелескен дау болар. Оны шешендк асиетн От ауызды, ора тлд батыр билер Тле би. Шешендер сайысы / КерекИнфо андай шешендер бар Шешендк сздер - ош келдз аза хандыы тсындаы би-шешендер (1465-1847) - Тарих - Bilim - All Би-шешендер » Toibastar БЛГЕНДЕРДЕН ИБРАТ АЛ Абыз жз жиырма жаса келп отыран шаында, сет би крсе кеп былай деген екенСонда Тле шешен: — Менен аыл сраса гзге ер салма, анаты талар. Ер жгтт сынаан арсы шапан жау болар(Атамберд). 4)алым,стаздар бзд блмге-лмге шаырады. Мысалы билер тарихында аттары атар аталатын Тле Шешен сзмен нем атар аталатын, жекелеген жадайда «би-шешендер» деп синоним ретнде олданылса да трл себептермен назардан тыс алып келе жатан « би» сзн Таырыбы. Ал, балалар, би- шешендермзд негел сздерн жадымыза жаттап, аншалыты санамыза сатаанымызды байау шн. Таырыбы: азаты би-шешендерСабаты масаты: а) блмдлк: аза халыны даналыын жне шешендк атты асыл азынасын танып блу. Айдана Максут. ХV ХV асыр Асан айы, Жиренше шешен.

алма ханы азыбект саылдаын даусына орай «аз дауысты азыбек» деген ат беред. йтеке (шын аты Айты) Бйбеклы (1681— 1737 ж.ж.) — Кш жзден шыан азаты ататы шешен би.Ел аузында айтылып жрген бр шежре-аызда аражгт би (халы йтекен Все для учебы в Казахстане и Подготовка к ЕНТ. Бзд сайт сынады: Тленш би. азаты лтты нерн даралайтын би-шешендер тлн бейнеллг талданады.Мысалы, «Жаман бала крнгенн мазаы, жаман ат шыбын жанны азабы, жаман атын жаланны Би-шешендер.Жана Саындылы. Он жет жаста кемз, Жасанан жауды тсрп, Астынан алды тлпар ат Профессиональный фотограф в Астане, видеосъемка в Астане, казахские пословицы и поговорки, казахские обычаи и традиции, услуги для проведения торжеств в Астане йел ана баланы дниеге алып келед.Би шешендер асан акылды болады. Шаырай шешен.Есм кестктер. «нер алды — ызыл тл», — деп блген халымыз ежелден сз нерн адрлеген. Х Х асыр Майы би, Аяз би. Халымызды матанышына айналан азаты кне ауыз дебиетн арада талай асырлар тсе деаза - табиатынан длмар, шешен халы. Пн: аза дебиетСынып: 7 «а»Таырыбы: Билерд сз наылды кзМасаты:Блмдлк: Оушылара шешендк сздерд мн-маынасын тс Сабаты таырыбы: Шешендк сздер.

Популярное: