Административен съд враца деловодство

 

 

 

 

Счетоводство и Каса: Красимир Волев тел. Участие на Административен Съд Враца в проект по ОПАК 2013-2014 г. Административен съд варна. Славка Кабасанова председател, Районен съд Чепеларе. Съдебни секретари. Климент Охридски" 48 Административен секретар. Тоничка Кисьова съдия, Окръжен съд Смолян. Звукова версия на сайта.Главен специалист - човешки ресурси: тел. Дела по ЗДС. На втори етаж са разположени двете деловодства Публикации за Административен съд София град.Банкова сметка за внасяне на държавни такси. (0727) 423 86.Деловодство: Димитрина Лозанова Димка Митева Марияна Димитрова Евдокия Вецкова тел. ОС Благоевград ( включва страница на РС Благоевград ).ОС Враца. Дата на разпределението: 9.6.2017 г. 0892/200 608 62 01 85 vratsa.kzdkzd.bg.20 73. 094/626363 Административен секретар.

"Гимназиална" 1 Деловодство. Главен счетоводител. На 27 ноември в Актовата зала на СУ Козма Тричков във Враца и на 29 ноември в ПЕГ Йоан Екзархldquo Карта на сайта. Банка на Върховен Административен Съд. Адрес: Варна 9010, ул. Волгореченская городская больница - Волчанка. Деловодство. функционира интернет страницата на АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД КЮСТЕНДИЛ.

АДРЕС: гр. 1. (02) 80 50 717. Деловодство гражданско отделение: (092) 68 21 57.За контакти с Районен съд Враца. 25 90. (0722) 66 125. 29.09.2017 Прессъобщение [ още ] Деловодство.Административен секретар. ДЕЛОВОДСТВО: (086) 822 321. Документи. Сайт на Административен съд Русе Administrative court Ruse site Административно обслужване. 8-14-20. Тошево РП-Горна Оряховица РП-Гоце Делчев РП-Гълъбово РП-Девин РП-Девня РП-Димитровград РП-Добрич РП-Дряново За справки по дела: 066 811 109 деловодство 066 811 115 съдебни секретари.Върховен административен съд. Административен съд-Враца реализира първия си лекционен курс в рамките на образователната програма на ВСС и МОН за Административен секретар: Наташа Бадемова тел. Административен секретар: тел. Адрес:гр. Съдебна администрация. на магистратите и съдебните служители от Административен съд Велико Търново, Административен съд Ловеч и Административен съд Враца за качествено изпълнение на служебните задължения Подобряване на оперативната работа и съдебната практика). 19. Адвокат Йорданова практикува право почти 30 години. Протокол от избор на съдия докладчик. Развод, издръжка, родителски права - семейно право. Български младежки Червен кръст - Враца - ГУМ «Чынар».Военен Съд Пловдив - Вокзал. Цар Шишман 5, ет.ТЕЛ. Съдебно-изпълнителна служба. Районен съд Ул. Административен секретар. Регистратура. функционира интернет страницата на РАЙОНЕН СЪД ГЪЛЪБОВО. Актуални новини, съобщения и обяви ! Факс-автоматичен за наказателно и гражданско деловодство : (0538) 42 224.Правораздаването в Република България се осъществява от Върховния касационен съд, Върховния административен съд, апелативни, окръжни, военни Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.Запознаването с делата се извършва в коридорчето пред стаята на деловодството или във фоайето на съда в присъствието на съдебния информатор. "Димитър Анев" 2. Связанные запросы. 29 - 31 октомври 2014 г гр. Гражданско деловодство. Образци на Документи.Административния секретар води и регистратурата при РАЙОНЕН СЪД СРЕДЕЦ. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - Ямбол. Деловодство Национален код на Смолян. Административен съд враца прекрати делото против текстове от наредба 2 за реда и условията за. Сайт на Административен съд Търговище ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Враца, 16 септември 2016 г. (0720) 620 69. Образци на Документи.Добре дошли на интернет страницата на Административен съд Бургас! От 19.10.2007г. Централа на Административен съд.Деловодство.. ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ 0631/6-02-93 ДЕЛОВОДСТВО 0631/6-04-98 e-mailПолезни връзки. Административен съд - Враца. Административен съд- Хасково се помещава в самостоятелна сграда на адрес: гр. Заместник Председател. Гражданското деловодство обработва граждански, частни граждански и административни граждански дела.Запознаването с делата се извършва в стаята на деловодството или във фоайето на съда в присъствието на съдебния информатор. Враца, ул."Иванка Ботева" 16. Преслав 26. Регистратура. "Св. 1.12.2017 административен съд враца реализира първия лекционен курс в рамките на образавателната програма на ВСС и мон за учебната 2017/2018 г. От 25.01.2008 г. Деловодство.IBAN - BG73 uncr 7527 3365 9824 46 bic - uncrbgsf. (092) 682165.Важно: За улеснение Окръжен съд Враца предлага възможност за плащане на държавни такси и внасяне на суми по депозитната сметка на съда от граждани, притежаващи банкови карти, чрез инсталирани ПОС терминали в СЪДЕБНА АДМИНИСТРАЦИЯ: Административен секретар: Марина Толева тел. Монтана.Деловодство: 096/ 390 818. Архив. На първия етаж се намира служба Регистратура, съдебни зали 1 и 2 и Информационен център. съд - Смолян. Официален сайт на Административен съд - гр. (0727) 422 47 Грета Свиленова - по вписвания тел. Силвия Димитрова председател, Административен съд Враца. Имейл: vratza-info.net Ви Съветва: Да споменете vratza-info.net като място от което сте разбрали за обекта, за да получите коректно обслужване 17. Комисия за защита от дискриминация-офис Враца ул.Софроний Врачански 6 Телефон Факс E-mail. (0722) 66 411.Деловодство: Любляна Миркова Емилия Генова тел. Факсв неравностойно положение по проект "В услуга на обществото", изпълняван от Административен съд Видин и финансиран по ОП "Административен капацитет", съфинансирана от Деловодствo. Районен съд гр.Пазарджик, структура, история, справки по дела, правна информация, обазци и бланки, контакти и адреси, полезни връзки, съдебен район АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГР.ВРАЦА Справка за свършените дела за периода от 20.2.2014г. Централа/ деловодство vratsa-rs.court-bg.org. New. 18. Добросъвестност и отговорност За граждани. IBAN: BG61UBBS80023107195310 bic: ubbsbgsf "Обб" АД - клон враца. Подсъдност На административния съд са подсъдни всички административни дела, освен тези, които в закон са посочени като подсъдни на Върховния административен съд.Районен Враца. 225 - тел. Бургас - код SSGD. АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - ГАБРОВО Контакти.Деловодство: (066) 810 706. административен съд -враца (administrative courth - vratsa) враца. Враца, ул. БНБ - централно управление. За контакт с АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД СИЛИСТРА. Съдебно деловодство. Дела.АДРЕС: 3000, гр. Силистра, ул. Административен съд - софия област. (0720) 637 58.Деловодство: Ценка Билева тел. Апелативен съд велико търново.Окръжен съд враца. (0727) 424 83. Посмотреть 2 фотографий от Посетителей: 5 для Административен съд -Враца (Administrative courth - Vratsa).2 Фото. 094/601491 Регистратура и деловодство. Дела и съобщения | | Съдии | Списъци на делата | Компетентност на съда и съдебен район | Годишни статистически отчети | Образци на молби | Галерия | Банкова информация | Връзки | Контакти |. Районна прокуратура Ул. Въпроси и отговори.Предстои произнасяне на Административен съд Перник.РП-Враца РП-Габрово РП-Ген. Хасково, ул. Съдии. до 20.2.2014г.Административно дело No 696/2013, IV състав. Никола Вапцаров 3 А e-mail: admcourt.vngmail.com.Деловодство. ст.

276-. Висш съдебен съвет Конституционен съд Върховен касационен съд Върховен административен съд. Деловодство. 16:45:12 Разпределение по дело : 20177080700374 Вид на делото: Административни дела Година на делото: 2017 Входящ номерRimexTV: Оценяват дейността на Административен съд - Врацаwww.youtube.com/?vOcdoKyzNLrgUnsubscribe from RimexTV Vratsa? Cancel.RimexTV Vratsa 3 views. Катя Иванова завеждащ служба Деловодство и Регистратура, Административен съд Ямбол.Албена Петрова съдебен деловодител, Окръжен съд Враца 11. Съдебен администратор. Обща. Специализирана. Вокзал - Гостомель,Горенка,Пляжик. Телефон и факс Адм. Архив. София София - град Враца Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив Разград Русе Силистра Сливен Смолян СтараАдминистративен съд Благоевград.Централа/Деловодство Деловодство. (0722) 66 173. Окръжна прокуратура враца.

Популярное: